Polska Grupa Farmaceutyczna

Zakłady Mięsne Silesia S.A.

Nałęczów Zdrój

Zakłady Mięsne Silesia S.A.

10x wzrost zrealizowanych sugestii

O firmie

Zakłady Mięsne Silesia S.A. są jednym z liderów branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Specjalizują się w produkcji szerokiego asortymentu przetworów mięsnych, a także w rozbiórce mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego. W 5 zakładach ulokowanych w Sosnowcu, Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju, Ćwiklicach oraz Mokrsku produkują wędliny i pozostały asortyment. W portfolio produktowym pod markami Cedrob oraz Duda posiadają wędliny kanapkowe, wędliny suche, kiełbasy, pasztety a także dania gotowe – „Gotowe z Półki”.

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)

Zakłady Mięsne Silesia S.A.

10x wzrost zrealizowanych sugestii

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)

O firmie

Zakłady Mięsne Silesia S.A. są jednym z liderów branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Specjalizują się w produkcji szerokiego asortymentu przetworów mięsnych, a także w rozbiórce mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego. W 5 zakładach ulokowanych w Sosnowcu, Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju, Ćwiklicach oraz Mokrsku produkują wędliny i pozostały asortyment. W portfolio produktowym pod markami Cedrob oraz Duda posiadają wędliny kanapkowe, wędliny suche, kiełbasy, pasztety a także dania gotowe – „Gotowe z Półki”.

Frame (6)

Cel wdrożenia

Zarząd Zakładów Mięsnych Silesia S.A świadom doświadczeń pracowników związanych ze zmianami w organizacji, jej strukturą jak i dużym odsetkiem pracowników zagranicznych, zdecydował wykorzystać system sugestii pracowniczych jako narządzie do:

Odbudowania/zbudowania wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami obszaru produkcji a kadrą zarządzającą, w szczególności pracownikami, brygadzistami i kierownikami.

Wdrożenia/przekazania kierownikom, menadżerom niższego szczebla roli promotora ciągłego wyszukiwania usprawnień.

Poznania najczęstszych awarii, braków np. w asortymencie, trudności 
w pracy które doskwierają pracownikom.

Zarząd Zakładów Mięsnych Silesia S.A świadom doświadczeń pracowników związanych ze zmianami w organizacji, jej strukturą jak i dużym odsetkiem pracowników zagranicznych, zdecydował wykorzystać system sugestii pracowniczych jako narządzie do:
1.Odbudowania/zbudowania wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami obszaru produkcji a kadrą zarządzającą, w szczególności pracownikami, brygadzistami i kierownikami.
2.Wdrożenia/przekazania kierownikom, menadżerom niższego szczebla roli promotora ciągłego wyszukiwania usprawnień.
3.Poznania najczęstszych awarii, braków np. w asortymencie, trudności 
w pracy które doskwierają pracownikom.

Frame (6)

Cel wdrożenia

Organizacja Zakładów Mięsnych Silesia S.A w ostatnich latach przechodziła burzliwe zmiany dotyczące przejęć innych podmiotów oraz konsolidacji. Głównym wyzwaniem jest optymalne wykorzystanie możliwości 5 zakładów produkcyjnych znajdujących się w różnych lokalizacjach, z odmienną strukturą oraz wykonujących inny segment asortymentu lub jego półprodukty.

Zarząd Zakładów Mięsnych Silesia S.A świadom doświadczeń pracowników związanych ze zmianami w organizacji, jej strukturą jak i dużym odsetkiem pracowników zagranicznych, zdecydował wykorzystać system sugestii pracowniczych jako narządzie do:
1.Odbudowania/zbudowania wzajemnego zaufania pomiędzy pracownikami obszaru produkcji a kadrą zarządzającą, w szczególności pracownikami, brygadzistami i kierownikami.
2.Wdrożenia/przekazania kierownikom, menadżerom niższego szczebla roli promotora ciągłego wyszukiwania usprawnień.
3.Poznania najczęstszych awarii, braków np. w asortymencie, trudności 
w pracy które doskwierają pracownikom.

Etapy wdrażania

Komunikacja wewnątrz całej organizacji o przeprowadzanym szkoleniu dla całej kadry managerskiej – informowanie o tym, że organizacja wspiera managerów i dba o ich kompetencje

Szkoleń dla kadry zarządzającej (od zarządu po kierowników zmiany – grupy mieszane) ze szczególnym naciskiem na eliminowanie dysfunkcji w zespołach i wykorzystanie aplikacji CreAction jak narzędzia do budowania relacji kierownik – pracownik

Szkolenie dla brygadzistów ze szczególnym naciskiem na definiowanie dysfunkcji w zespołach i wykorzystanie aplikacji CreAction jako narzędzia do zgłaszania pojawiających się awarii i usprawnień

Kampania informacyjna o uruchomieniu systemu sugestii pracowniczych

Uruchomienie systemu

Etapy wdrażania

Komunikacja wewnątrz całej organizacji o przeprowadzanym szkoleniu dla całej kadry managerskiej – informowanie o tym, że organizacja wspiera managerów i dba o ich kompetencje

Szkoleń dla kadry zarządzającej (od zarządu po kierowników zmiany – grupy mieszane) ze szczególnym naciskiem na eliminowanie dysfunkcji w zespołach i wykorzystanie aplikacji CreAction jak narzędzia do budowania relacji kierownik – pracownik

Szkolenie dla brygadzistów ze szczególnym naciskiem na definiowanie dysfunkcji w zespołach i wykorzystanie aplikacji CreAction jako narzędzia do zgłaszania pojawiających się awarii i usprawnień

Kampania informacyjna o uruchomieniu systemu sugestii pracowniczych

Uruchomienie systemu

Efekty

1.

Wzrost zrealizowanych sugestii: 10x

2.

Zwiększenie współpracy managerów np. kierownicy zaczęli do siebie nawzajem zgłaszać sugestie

3.

Pojawienie się mocno zaangażowanych pracowników, którzy regularnie dbają o zgłaszanie sugestii

4.

Pojawienie się mocno zaangażowanych pracowników, którzy regularnie dbają o zgłaszanie sugestii

5.

Większa dbałość o BHP oraz normy sanitarno-epidemiologiczne np. pracownicy zgłaszali usprawnienia ułatwiające utrzymanie czystości
w szczególne kluczowych miejscach