Polska Grupa Farmaceutyczna

Zakłady Mięsne Silesia S.A.

Nałęczów Zdrój

Polska Grupa Farmaceutyczna

Ponad 91 % wdrażanych zgłoszeń

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)

O firmie

Polska Grupa Farmaceutyczna to dystrybutor produktów farmaceutycznych z ponad 20 procentowy udziałem w rynku. Dostarcza wyroby farmaceutyczne do ponad 13 tysięcy aptek i zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników.

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)

Polska Grupa Farmaceutyczna

Ponad 91 % wdrażanych zgłoszeń

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)

O firmie

Polska Grupa Farmaceutyczna to dystrybutor produktów farmaceutycznych z ponad 20 procentowy udziałem w rynku. Dostarcza wyroby farmaceutyczne do ponad 13 tysięcy aptek i zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników.

Frame (3)
Frame (4)
Frame (5)
Frame (6)

Cel wdrożenia

Polska Grupa Farmaceutyczna działa w sektorze bardzo mocno regulowanym przez prawo, nawet co do generowanego zysku na sprzedaży produktu. Powoduje to kładzenie szczególnego nacisku na koszty jakie generuje dostarczenie, obsługa, przechowywanie farmaceutyków. Obecnie organizacja poszukuje nowych możliwości wzrostu, gdzie jako jedno z tych miejsc widzi poprawę funkcjonowania lokalnych Centrum Dystrybucji. W ramach działań mających na celu poprawę bez dużych inwestycji, naturalnym elementem stało się przeniesienie procesu usprawniania na pracowników. Na pierwsze miejsce uruchomienia aplikacji CreAction zostało wybrane Centrum Dystrybucji Katowice, ze względu na największy obrót towarowy i zmianach na stanowisku managera zarządzającego.

Frame (6)

Cel wdrożenia

Polska Grupa Farmaceutyczna działa w sektorze bardzo mocno regulowanym przez prawo, nawet co do generowanego zysku na sprzedaży produktu. Powoduje to kładzenie szczególnego nacisku na koszty jakie generuje dostarczenie, obsługa, przechowywanie farmaceutyków. Obecnie organizacja poszukuje nowych możliwości wzrostu, gdzie jako jedno z tych miejsc widzi poprawę funkcjonowania lokalnych Centrum Dystrybucji. W ramach działań mających na celu poprawę bez dużych inwestycji, naturalnym elementem stało się przeniesienie procesu usprawniania na pracowników. Na pierwsze miejsce uruchomienia aplikacji CreAction zostało wybrane Centrum Dystrybucji Katowice, ze względu na największy obrót towarowy i zmianach na stanowisku managera zarządzającego.

Etapy wdrażania

Spotkanie informacyjne
ze wszystkimi pracownikami

Szkolenie managerów – „Zamiana problemu na inicjatywę” poszerzone o podstawy roli managera i zarządzania

Przygotowanie regulaminu systemu
i rozprowadzenie go wśród pracowników

Kampania informacyjna o uruchomieniu systemu oraz rozpoczęciu logowania do aplikacji.

Dodatkowe szkolenia managerów
„W jaki sposób weryfikować zgłoszenia”

Uruchomienie systemu

Etapy wdrażania

Spotkanie informacyjne
ze wszystkimi pracownikami

Szkolenie managerów – „Zamiana problemu na inicjatywę” poszerzone o podstawy roli managera i zarządzania

Przygotowanie regulaminu systemu
i rozprowadzenie go wśród pracowników

Kampania informacyjna o uruchomieniu systemu oraz rozpoczęciu logowania do aplikacji.

Dodatkowe szkolenia managerów
„W jaki sposób weryfikować zgłoszenia”

Uruchomienie systemu

Efekty

1.

Procent wdrażanych zgłoszeń: ponad 91 %

2.

Aktywizacja managerów np. sami kierownicy zgłaszają sugestie i namawiają do tego swoich pracowników

3.

System sugestii pracowniczych posłużył jako narzędzie do określenia poziomu zaangażowania pracowników i późniejsze wpływanie na jego zwiększenie.

4.

Wyłaniające się bezkosztowne usprawnienia procesów dotyczące oszczędności czasu, nowego znakowania na hali.