Krótka historia o tym czym jest system sugestii...

System sugestii pracowniczych to regulaminowy, wewnętrzny program organizacji, który buduje przestrzeń, w której każdy pracownik może zgłosić i wdrożyć swój pomysł lub inicjatywę wprowadzającą usprawnienia i oszczędności w firmie.

Przykład działania takiego programu:

1. U pracownika magazynu pojawia się pomysł na zreorganizowanie części hali, gdzie tymczasowo składowane są palety.

 2. Sugestia skupia się na wprowadzeniu pól odkładczych z odpowiednimi oznaczeniami dla poszczególnych klientów i rodzajów towarów.

 3. Magazynier zgłasza pomysł poprzez formularz w aplikacji wraz z propozycją rozwiązania.

4. Kierownik zmiany magazynu, czyli bezpośredni przełożony pracownika, otrzymuje informacje i w ciągu 2 dni akceptuje zgłoszenie z notatką, gdzie magazynier może uzyskać taśmę do oznaczenia pól.

5. Wdrożenie inicjatywy wraz z mapą rozmieszczenia przez zgłaszającego następuje w ciągu 7 dni.

6. Przełożony pracownika weryfikuje poprawność i jakość zrealizowanego pomysłu.

7. Usprawnienie organizacji na magazynie powoduje skrócenie czasu załadunku dla poszczególnego klienta o 15 minut, co w końcowym rezultacie pozwala na obsłużenie jednego dodatkowego transportu/tira o wartości ok. 50 tysięcy złotych podczas każdej zmiany pracy w centrum logistycznym.

 

 

🌟 Jakie dwa rodzaje usprawnień możemy wyróżnić w ramach funkcjonowania systemów sugestii pracowniczych?🌟

🔍 Mikro usprawnienie:

 • 🛠️ Proste, szybko implementowane usprawnienia, które wprowadzają istotne zmiany
 • 💡 Skupienie na codziennych działaniach
 • 🔄 Niewielkie koszty, natychmiastowe korzyści
 • Możliwość akceptacji wdrożenia przez managera niższego szczebla

📈 Pomysł Inwestycyjny:

 • 🚀 Większe, złożone projekty wymagające dłuższego czasu wdrożenia
 • 🏗️ Znaczące zmiany w technologii czy infrastrukturze
 • 💸 Wysokie inwestycje, długoterminowe korzyści
 • Rozpatrywanie sugestii przez komisje lub managerów wyższego szczebla

🌟 Dlaczego warto dzielić usprawnienia na mikro i inwestycyjne? 🌟

 1. Zarządzanie zasobami 💼 – Efektywne alokowanie zasobów finansowych i ludzkich. Mikro usprawnienia wymagają mniej zasobów i szybciej przynoszą efekty.
 2. Szybkość implementacji ⏩ – Mikro usprawnienia można szybko wdrożyć, przynosząc natychmiastowe korzyści.
 3. Angażowanie pracowników 👥 – Możliwość zaangażowania na różnych poziomach; od prostych zmian po kompleksowe projekty. Mikro usprawnienia budują wsród pracowników poczucie sprawczości i posiadania wpływ na organizacje.
 4. Mierzenie efektów 📊 – Łatwiejsze mierzenie skuteczności i ROI dla mniejszych inicjatyw.
 5. Motywacja i uznanie 🏆 – Dostosowanie systemów nagród, które motywują do dalszego angażowania się.